Veľmi zložitá obuv

Orotpedická obuv individuálna veľmi zložitá

Kód pomôcky: I10003

Predpisujúci lekár:

  • ORT
  • RHB
  • CHI
  • TRA
  • OPR

Funkcia:

  • fixácia nohy v správnom postavení
  • odľahčenie citlivých miest nohy
  • dostatočný priestor pre ťažké deformácie nohy
  • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín od 5,1 do 8 cm

 

Indikácia:
Na predpísanie veľmi zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú poškodenia s veľkými deformitami. Pre túto obuv je nevyhnutná vlastná stavba ortopedického kopyta podľa modelu nohy.

Poskytuje sa pri týchto postihnutiach:
deformovaná noha zvislá, kosozvislá, zvislá a vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá, reumatické deformity, diabetické deformity a artrotické deformity veľkého rozsahu s trofickými zmenami, rázštepy, vrodené deformity nohy ťažkého charakteru, stavy po amputáciách všetkých prstov na nohe a po vyšších amputáciách na nohe s ťažkým postihnutím statokinetických funkcií nohy, realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 5,1cm až 8cm

Vzor

VZ31

Vzor

VZ32

Vzor

VZ33

Vzor

VZ35

Vzor

VZ36

Vzor

VZ34

Vzor

VZ37

Vzor

VZ38