Zložitá obuv

Orotpedická obuv individuálna zložitá

Kód pomôcky: I10002

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Funkcia:

 • udržanie päty v kolmom postavení
 • usmernenie nohy do pronačného, alebo supinačného postavenia
 • odľahčenie nášľapu elastickou stielkou
 • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín od 2,1 do 5 cm

 

Indikácia:
Na predpísanie zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • priečne plochá noha fixovaná
 • pozdĺžne plochá noha / IV.stupňa podľa Godunova
 • plocho vbočená noha fixovaná
 • vbočený palec ak presahuje uhol 45°
 • kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je väčšia ako 90°
 • skrížené prsty veľkého rozsahu s trofickými zmenami
 • prídatné kôstky na nohe, alebo kostné výrastky väčšieho rozsahu s trofickými zmenami
 • dvojitá päta veľkého rozsahu s trofickými zmenami
 • nadpočetný prst na nohe
 • chronické edémy nohy a predkolenia rôznej etiológie
 • čiastočné, alebo úplné ochrnutie dolnej končatiny
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 2,1 – 5cm
 • pooperačné a poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným a štrukturálnym postihnutím
 • stavy po amputáciách prstov bez podstatného narušenia jej statokinetických funkcií
 • artritické a artrotické deformácie nohy a členkového kĺbu
 • nesebestačnosť pri obúvaní, napr. pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, kedy je možné poskytnúť obuv s osobitnou úpravou pre zjednodušené obúvanie

Vzor

DZ01

Vzor

DZ02

Vzor

DZ31

Vzor

DZ32

Vzor

DZ33

Vzor

DZ34

Vzor

DZ35

Vzor

DZ61

Vzor

DZ62

Vzor

DZ63

Vzor

DZ64

Vzor

PZ01

Vzor

PZ02

Vzor

PZ31

Vzor

PZ32

Vzor

PZ32

Vzor

PZ33

Vzor

PZ34

Vzor

PZ35

Vzor

RZ01

Vzor

RZ02

Vzor

RZ03

Vzor

RZ32

Vzor

RZ31

Vzor

DZ01

Vzor

DZ02

Vzor

DZ31

Vzor

DZ32

Vzor

DZ33

Vzor

DZ34

Vzor

DZ35

Vzor

DZ61

Vzor

DZ62

Vzor

DZ63

Vzor

DZ64

Vzor

PZ01

Vzor

PZ02

Vzor

PZ31

Vzor

PZ32

Vzor

PZ32

Vzor

PZ33

Vzor

PZ34

Vzor

PZ35

Vzor

RZ01

Vzor

RZ02

Vzor

RZ03

Vzor

RZ32

Vzor

RZ31