Ortéza prsta z termoplastu
Ortéza prsta z termoplastu
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia

Indikácia:
pohmoždenie palca ruky, zlomeniny v oblasti palca, fixácia po OP palca ruky, distorzie v MCP i IP kĺboch ruky palca

Ortéza palca z termoplastu
Ortéza palca z termoplastu
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia

Indikácia:
pohmoždenie palca ruky, zlomeniny v oblasti palca, fixácia po OP palca ruky, distorzie v MCP i IP kĺboch ruky palca

Ortéza na prsty hornej končatiny
Ortéza na prsty hornej končatiny
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia kĺbu prstov v požadovanom postavení

Indikácia:
poúrazové stavy, stavy po operáciách v oblasti kĺbov prstov, zápaly šliach, doliečovanie

Ortéza zápästná fixačná z termoplastu
Ortéza zápästná fixačná z termoplastu
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia

Indikácia:
zlomeniny distálneho rádia, stavy po OP v oblasti zápästia, zlomeniny zápästných kostí, zápalové ochorenia v oblasti zápästia i záprstia, vyrovnanie osi zápästia pri DMO, luxácia kostí zápästia

Ortéza prsta dynamická z termoplastu
Ortéza prsta dynamická z termoplastu
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
individuálne nastavenie ohybu v zápästnom kĺbe a kĺbov prstov ruky

Indikácia:
stav po operáciách flexorov prstov ruky

Ortéza prstov a ruky dynamická
Ortéza prstov a ruky dynamická
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
individuálne nastavenie ohybu v zápästnom kĺbe a kĺbov prstov ruky

Indikácia:
stav po operáciách flexorov prstov ruky

Ortéza predlaktia fixačná z termoplastu
Ortéza predlaktia fixačná z termoplastu
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia

Indikácia:
fraktúry predlaktia bez posunu, liečba pohmoždenín predlaktia, tendovaginitídy, formy DMO spastické, stiloiditídy - entenzopatie

Ortéza lakťa redresná z plastu
Ortéza lakťa redresná z plastu
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia, redresia

Indikácia:
stavy po OP v oblasti lakťa, ťažké distorzie v lakti, stavy po zlomeninách distálnej časti ramena a proximálnej časti predlaktia, stavy po abrupčných zlomeninách v oblasti lakťa

Ortéza lakťová s nastaviteľným kĺbom
Ortéza lakťová s nastaviteľným kĺbom
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia, polohovanie

Indikácia:
stavy po OP v oblasti lakťa, ťažké distorzie v lakti, stavy po zlomeninách distálnej časti ramena a proximálnej časti predlaktia, stavy po abrupčných zlomeninách v oblasti lakťa

Ortéza lakťová s nastaviteľným kĺbom
Ortéza lakťová s nastaviteľným kĺbom
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia, polohovanie

Indikácia:
stavy po OP v oblasti lakťa, ťažké distorzie v lakti, stavy po zlomeninách distálnej časti ramena a proximálnej časti predlaktia, stavy po abrupčných zlomeninách v oblasti lakťa

Ortéza na celú HK s nastaviteľným kĺbom
Ortéza na celú HK s nastaviteľným kĺbom
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia

Indikácia:
stavy po OP v oblasti lakťa, ťažké distorzie v lakti, stavy po zlomeninách distálnej časti ramena a proximálnej časti predlaktia, stavy po abrupčných zlomeninách v oblasti lakťa

Ortéza ramenná Sarmiento
Ortéza ramenná Sarmiento
liečebné: I10032
kompenzačné: I10034
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia

Indikácia:
stavy po fraktúrach, stavy po operáciách, oneskorené hojenia