Tvárová maska
Tvárová maska
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB TRA OPR CHI

Funkcia:
ochrana nosa a tváre

Indikácia:
stavy po fraktúre nosa, úrazoch tváre

Ortéza hlavy
Ortéza hlavy
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
ochrana hlavy

Indikácia:
stavy po úrazoch a operáciách hlavy

Vystužený goliér jednoduchý
Vystužený goliér jednoduchý
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB TRA OPR CHI

Funkcia: 
odľahčenie krčnej chrbtice, korekcia

Indikácia: 
doliečovanie úrazov krčnej chrbtice, stavy po zápaloch stavcov krčnej chrbtice, metastázy do krčných stavcov, vrodené vady na stavcoch a priľahlých svaloch či ligamentách, CC syndróm, CBS syndróm, stavy po OP na platničkách krčných stavcov

Kraniálna ortéza
Kraniálna ortéza
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
remodelačný účinok umožňujúci usmernený rast lebky

Indikácia:
Liečba stredných až ťažkých stupňov polohových deformít lebky, stavy po operáciách lebky.

Fixačný golier Philadelphia
Fixačný golier Philadelphia
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB TRA OPR CHI

Funkcia:
fixácia krčnej chrbtice

Indikácia:
stavy po úrazoch krčnej chrbtice, stavy po operáciách krčnej chrbtice, oslabenie oporyschopnosti krčnej chrbtice

Fixačný golier krčnej a hrudnej chrbtice
Fixačný golier krčnej a hrudnej chrbtice
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia

Indikácia:
stavy po zlomeninách krčnej chrbtice a hornej časti hrudnej

Cheneau korzet
Cheneau korzet
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB TRA OPR CHI

Funkcia: 
korekcia skoliotickej krivky s lokálnou redresiou a derotáciou v rozsahu 20-40° podľa Cobba

Indikácia:
skolióza s vrcholom Th7 a kaudálne

CBW korzet
CBW korzet
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB TRA OPR CHI

Funkcia:
korekcia skoliotickej krivky s lokálnou redresiou a derotáciou v rozsahu 20-40° podľa Cobba

Indikácia:
skolióza s vrcholom Th 7 a kaudálne

Charlston korzet nočný
Charlston korzet nočný
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
korekcia skoliotickej krivky s lokálnou redresiou a derotáciou v rozsahu 20-40° podľa Cobba

Indikácia:
skolióza s vrcholom Th 7 a kaudálne

Trojbodový korzet
Trojbodový korzet
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB TRA OPR CHI

Funkcia:
fixácia, odľahčenie zaťaženej chrbtice

Indikácia:
fraktúry semipatologické i patologické, metastázy do stavcov, stavy po osteomyelitíde v chrbtici, stavy po discitíde v chrbtici Th i L, stavy po úrazoch chrbtice

Orfizip stabilizačný korzet
Orfizip stabilizačný korzet
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB TRA OPR CHI

Funkcia:
fixácia, odľahčenie zaťaženej chrbtice

Indikácia:
fraktúry semipatologické i patologické, metastázy do stavcov, stavy po osteomyelitíde v chrbtici, stavy po discitíde v chrbtici Th i L, stavy po úrazoch chrbtice

Stabilizačný korzet plastový
Stabilizačný korzet plastový
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia a odľahčenie zaťaženej chrbtice

Indikácia:
fraktúry semipatologické i patologické, metastázy do stavcov, stavy po zápaloch v chrbtici

Stabilizačný korzet plastový
Stabilizačný korzet plastový
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
fixácia a odľahčenie zaťaženej chrbtice

Indikácia:
fraktúry semipatologické i patologické, metastázy do stavcov, stavy po zápaloch v chrbtici, osteoporóza

Ortéza trupu polohovacia - sedačka
Ortéza trupu polohovacia - sedačka
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
stabilizácia, podopieranie trupu, odľahčenie trupu a hlavy

Indikácia:
DMO, quadruplégia, svalové postihnutia, nedostatočná stabilita skeletu, genetické postihnutia, svalové hypotónie
Ortéza je individuálne vyrobená na mieru klientovi, odľahčuje časti tela, prípadne ich podopiera, umožňuje korekciu krivky skeletu a stabilizáciu klienta v invalidnom vozíku alebo v domácom prostredí. Klient je pre bezpečnosť fixovaný aj popruhmi.

Ortéza trupu polohovacia - sedačka
 Ortéza trupu polohovacia - sedačka
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB TRA OPR CHI

Funkcia:
stabilizácia, podopieranie trupu, odľahčenie trupu a hlavy

Indikácia:
DMO, quadruplégia, svalové postihnutia, nedostatočná stabilita skeletu, genetické postihnutia, svalové hypotónie
Ortéza je individuálne vyrobená na mieru klientovi, odľahčuje časti tela, prípadne ich podopiera, umožňuje korekciu krivky skeletu a stabilizáciu klienta v invalidnom vozíku alebo v domácom prostredí. Klient je pre bezpečnosť fixovaný aj popruhmi.

Ortéza trupu polohovacia - sedačka
Ortéza trupu polohovacia - sedačka
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
stabilizácia, podopieranie trupu, odľahčenie trupu a hlavy

Indikácia:
DMO, quadruplégia, svalové postihnutia, nedostatočná stabilita skeletu, genetické postihnutia, svalové hypotónie
Ortéza je individuálne vyrobená na mieru klientovi, odľahčuje časti tela, prípadne ich podopiera, umožňuje korekciu krivky skeletu a stabilizáciu klienta v invalidnom vozíku alebo v domácom prostredí. Klient je pre bezpečnosť fixovaný aj popruhmi.

Ortéza trupu polohovacia - sedačka
Ortéza trupu polohovacia - sedačka
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
stabilizácia, podopieranie trupu, odľahčenie trupu a hlavy

Indikácia:
DMO, quadruplégia, svalové postihnutia, nedostatočná stabilita skeletu, genetické postihnutia, svalové hypotónie
Ortéza je individuálne vyrobená na mieru klientovi, odľahčuje časti tela, prípadne ich podopiera, umožňuje korekciu krivky skeletu a stabilizáciu klienta v invalidnom vozíku alebo v domácom prostredí. Klient je pre bezpečnosť fixovaný aj popruhmi.

Ortéza trupu vertikalizačné zariadenie
Ortéza trupu vertikalizačné zariadenie
liečebné: I10012
kompenzačné: I10014
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
opora počas státia pre deti

Indikácia:
DMO, svalové postihnutia, nedostatočná stabilita skeletu, genetické postihnutia, svalové hypotónie Ortéza je individuálne vyrobená na mieru klientovi.