Ortopedická ambulancia

Ortopedická ambulancia  MUDr. Stanislav Tomčo

Na ambulancii robíme vyšetrenia dospelých pacientov, deti v predškolskom a školskom veku.

- vyšetrenia vrodených a získaných ochorení pohybového aparátu

- liečba dôsledkov ochorení ortopedických , neurologických, chirurgických

- vyhodnotenie denzitometrických vyšetrení a liečba

- preventívne vyšetrenia pohybového aparátu predškolský vek a dorast

- predpis liečebných a kompenzačných pomôcok pre liečbu a prevenciu poškodeného pohybového aparátu

 

Ambulancia má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Objednávky

- osobne, alebo telefonicky: 053 3810578