Orotpedická obuv individuálna jednoduchá
Orotpedická obuv individuálna jednoduchá
Kód pomôcky: I10001
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Úhrada poisťovňou: 2x ročne Spoluúčasť pacienta: minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 eur. Predpisujúci lekár: ORT RHB CHI TRA OPR Druhy obuvi: podľa predpisu lekára, katalógu, alebo ponuky ortopedického technika / letná, celoročná, zimná

Funkcia:
Na predpísanie jednoduchej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • udržanie päty v kolmom postavení
 • usmernenie nohy do pronačného, alebo supinačného postavenia
 • odľahčenie nášľapu elastickou stielkou
 • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín do 2cm

Indikácia:
Na predpísanie jednoduchej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • priečne plochá noha
 • pozdĺžne plochá noha / III.st. podľa Godunova
 • plocho vbočená noha kontrahovaná
 • vbočený palec do 45°
 • stuhnutý bolestivý palec
 • kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je 45° až 9°
 • skrížené prsty
 • prídatné kôstky na nohe, alebo kostnaté výrastky väčšieho rozsahu
 • rozsiahla bolestivá pätná ostroha
 • dvojitá pätná ostroha veľkého rozsahu
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny do 2cm
 • nesebestačnosť pri obúvaní, napríklad pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, keď možno poskytnúť obuv s osobitnou úpravou na zjednodušenie obúvania
Vzor
DJ01
DJ01
Vzor
DJ02
DJ02
Vzor
DJ03
DJ03
Vzor
DJ04
DJ04
Vzor
DJ31
DJ31
Vzor
DJ32
DJ32
Vzor
DJ33
DJ33
Vzor
DJ34
DJ34
Vzor
DJ35
DJ35
Vzor
DJ36
DJ36
Vzor
DJ38
DJ38
Vzor
DJ39
DJ39
Vzor
DJ40
DJ40
Vzor
DJ41
DJ41
Vzor
DJ42
DJ42
Vzor
DJ61
DJ61
Vzor
DJ62
DJ62
Vzor
DJ63
DJ63
Vzor
DJ64
DJ64
Vzor
DJ65
DJ65
Vzor
DJ66
DJ66
Vzor
PJ01
PJ01
Vzor
PJ02
PJ02
Vzor
PJ03
PJ03
Vzor
PJ31
PJ31
Vzor
PJ32
PJ32
Vzor
PJ33
PJ33
Vzor
PJ34
PJ34
Vzor
PJ35
PJ35
Vzor
PJ36
PJ36
Vzor
PJ37
PJ37
Vzor
PJ38
PJ38
Vzor
PJ39
PJ39
Vzor
PJ40
PJ40
Vzor
PJ61
PJ61
Vzor
PJ63
PJ63
Vzor
PJ62
PJ62
Vzor
PJ64
PJ64
Vzor
PJ65
PJ65
Vzor
RJ01
RJ01
Vzor
RJ02
RJ02
Vzor
RJ02
RJ02
Vzor
RJ03
RJ03
Vzor
RJ04
RJ04
Vzor
RJ05
RJ05
Vzor
RJ06
RJ06
Vzor
RJ07
RJ07
Vzor
RJ08
RJ08
Vzor
RJ31
RJ31
Vzor
RJ32
RJ32
Vzor
RJ33
RJ33
Vzor
RJ34
RJ34
Vzor
RJ35
RJ35
Vzor
RJ36
RJ36