Orotpedická obuv individuálna polotovarová, pooperačná
Orotpedická obuv individuálna polotovarová, pooperačná
Kód pomôcky: I10000
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:

  • podpora pozdĺžnej a priečnej klenby nohy
  • prevencia

Indikácia:

  • diabetická noha
  • stavy po operáciách nôh
  • priečne plochá noha
  • pozdĺžne plochá noha
Vzor
001
001
Vzor
002
002
Vzor
003
003
Vzor
004
004