Orotpedická obuv individuálna veľmi zložitá
Orotpedická obuv individuálna veľmi zložitá
Kód pomôcky: l10003
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:

  • fixácia nohy v správnom postavení
  • odľahčenie citlivých miest nohy
  • dostatočný priestor pre ťažké deformácie nohy
  • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín od 5,1 do 8 cm

Indikácia:
Na predpísanie veľmi zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú poškodenia s veľkými deformitami. Pre túto obuv je nevyhnutná vlastná stavba ortopedického kopyta podľa modelu nohy.

Poskytuje sa pri týchto postihnutiach:
deformovaná noha zvislá, kosozvislá, zvislá a vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá, reumatické deformity, diabetické deformity a artrotické deformity veľkého rozsahu s trofickými zmenami, rázštepy, vrodené deformity nohy ťažkého charakteru, stavy po amputáciách všetkých prstov na nohe a po vyšších amputáciách na nohe s ťažkým postihnutím statokinetických funkcií nohy, realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 5,1cm až 8cm

Vzor
VZ31
VZ31
Vzor
VZ32
VZ32
Vzor
VZ33
VZ33
Vzor
VZ35
VZ35
Vzor
VZ36
VZ36
Vzor
VZ34
VZ34
Vzor
VZ37
VZ37
Vzor
VZ38
VZ38