Orotpedická obuv individuálna zložitá
Orotpedická obuv individuálna zložitá
Kód pomôcky: I10002
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:

 • udržanie päty v kolmom postavení
 • usmernenie nohy do pronačného, alebo supinačného postavenia
 • odľahčenie nášľapu elastickou stielkou
 • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín od 2,1 do 5 cm

Indikácia:
Na predpísanie zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • priečne plochá noha fixovaná
 • pozdĺžne plochá noha / IV.stupňa podľa Godunova
 • plocho vbočená noha fixovaná
 • vbočený palec ak presahuje uhol 45°
 • kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je väčšia ako 90°
 • skrížené prsty veľkého rozsahu s trofickými zmenami
 • prídatné kôstky na nohe, alebo kostné výrastky väčšieho rozsahu s trofickými zmenami
 • dvojitá päta veľkého rozsahu s trofickými zmenami
 • nadpočetný prst na nohe
 • chronické edémy nohy a predkolenia rôznej etiológie
 • čiastočné, alebo úplné ochrnutie dolnej končatiny
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 2,1 - 5cm
 • pooperačné a poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným a štrukturálnym postihnutím
 • stavy po amputáciách prstov bez podstatného narušenia jej statokinetických funkcií
 • artritické a artrotické deformácie nohy a členkového kĺbu
 • nesebestačnosť pri obúvaní, napr. pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, kedy je možné poskytnúť obuv s osobitnou úpravou pre zjednodušené obúvanie
Vzor
DZ01
DZ01
Vzor
DZ02
DZ02
Vzor
DZ31
DZ31
Vzor
DZ32
DZ32
Vzor
DZ33
DZ33
Vzor
DZ34
DZ34
Vzor
DZ35
DZ35
Vzor
DZ61
DZ61
Vzor
DZ62
DZ62
Vzor
DZ63
DZ63
Vzor
DZ64
DZ64
Vzor
PZ01
PZ01
Vzor
PZ02
PZ02
Vzor
PZ31
PZ31
Vzor
PZ32
PZ32
Vzor
PZ32
PZ32
Vzor
PZ33
PZ33
Vzor
PZ34
PZ34
Vzor
PZ35
PZ35
Vzor
RZ01
RZ01
Vzor
RZ02
RZ02
Vzor
RZ03
RZ03
Vzor
RZ32
RZ32
Vzor
RZ31
RZ31