Podpätenky ortopedické individuálne
Podpätenky ortopedické individuálne
Kód pomôcky: I10061 úhrada poisťovňou 1x ročne
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

Funkcia:
vyrovnanie dĺžky končatiny

Indikácia:
abreviácia DK, šikmá panva, stavy po zlomeninách DK so skrátením, vrodené zmeny dĺžky DK, stavy po zápaloch kostí riešených operačne a následným skrátením DK