Mobilita je jedným z kritérií pre kvalitný život, čo platí v každom veku. Zvláštnu skupinu tvoria ľudia po amputácii dolnej alebo hornej končatiny, ktorí majú rôzne požiadavky na vlastnosti svojej budúcej protézy. Aj keď je strata končatiny traumatizujúca udalosť po stránke fyzickej, psychickej a sociálnej, moderná protetika ponúka technológie, ktoré uspokoja požiadavky na aktivitu aj najnáročnejšieho pacienta. Spoločnosť Ortokomplet ponúka všetky dostupné protetické riešenia na trhu a pacientom ponúka široký sortiment materiálov ktoré zabezpečujú ich komfort a spokojnosť. Najlepšie možné protetické riešenie sa vytvorí len v súčinnosti lekára, ortopedického technika a rehabilitačných pracovníkov. Ortokomplet dbá na medziodborovú spoluprácu a individuálny prístup ku každému pacientovi.