Protézy dolných končatín - privykacie
Protézy dolných končatín - privykacie
Kód pomôcky: I10041
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

úhrada poisťovňou 1x
po reamputácii znova 1x

Protézy dolných končatín - prvé definitívne
Protézy dolných končatín - prvé definitívne
Kód pomôcky: I10042
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

úhrada poisťovňou 1x
po reamputácii znova 1x

Protézy dolných končatín - štandardné endoskeletárne, opakované definitívne
Protézy dolných končatín - štandardné endoskeletárne, opakované definitívne
Kód pomôcky: I10043
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

úhrada poisťovňou 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta - 1x za 5 rokov

Protézy dolných končatín - špeciálne
Protézy dolných končatín - špeciálne
Kód pomôcky: I10045
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

jeden kus, 1x za 5 rokov

Protézy dolných končatín - štandardné exoskeletárne, opakované definitívne
Protézy dolných končatín - štandardné exoskeletárne, opakované definitívne
Kód pomôcky: I10044
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

úhrada poisťovňou 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta - 1x za 3 roky

Protézy dolných končatín individuálne, u poistencov do 18 rokov
Kód pomôcky: I10046
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

(1kus 2x za rok)

Úpravy individuálnych protéz dolných končatín
Kód pomôcky: I10047
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

(každá pomôcka 2x za rok)