Protézy horných končatín - privykacie
Protézy horných končatín - privykacie
Kód pomôcky: I10049
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

úhrada poisťovňou 1x
po reamputácii znova 1x

Protézy horných končatín - prvé definitívne vyhotovenie
Protézy horných končatín - prvé definitívne vyhotovenie
Kód pomôcky: I10050
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

úhrada poisťovňou 1x
po reamputácii znova 1x

Protézy horných končatín - opakované endoskeletárne vyhotovenie
Protézy horných končatín - opakované endoskeletárne vyhotovenie
Kód pomôcky: I10051
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

úhrada poisťovňou 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta - 1x za 5 rokov

Protézy horných končatín - opakované definitívne - exoskeletárne vyhotovenie
Protézy horných končatín - opakované definitívne - exoskeletárne vyhotovenie
Kód pomôcky: I10052
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

úhrada poisťovňou 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta - 1x za 3 roky

Protézy horných končatín - špeciálne vyhotovenie
Protézy horných končatín - špeciálne vyhotovenie
Kód pomôcky: I10053
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

úhrada poisťovňou 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta - 1x za 5 rokov

Protézy horných končatín - pacienti do 18 rokov - opakované definitívne vyhotovenie
Protézy horných končatín - pacienti do 18 rokov - opakované definitívne vyhotovenie
Kód pomôcky: I10054
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

1 kus 2x za rok

Protézy horných končatín - s vonkajším zdrojom energie
Protézy horných končatín - s vonkajším zdrojom energie
Kód pomôcky: I10055
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

úhrada poisťovňou 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta - 1x za 5 rokov

Úpravy individuálnych protéz horných končatín
Kód pomôcky: I10056
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

(každá pomôcka 2x za rok)

Opravy individuálnych protéz horných končatín
Kód pomôcky: I10057
Predpisujúci lekár
ORT RHB CHI TRA OPR

(každá pomôcka 1x za rok)