Rehabilitačná ambulancia

Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia

Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými posťovňami.

Fyziatricko - rehabilitačné pracovisko vykonáva tieto liečebné úkony hradené zdravotnými poisťovňami podľa predpisov o vybavení rehabilitačného pracoviska.

Pacienti sa objednávajú na vyšetrenie osobne, alebo telefonicky.

Pri vyšetrení je nutné predložiť: 

- odporúčanie obvodného lekára

- lekársku správu s RTG CT alebo MRI popismi

Ordinačné  hodiny:

Po - Pi  7.00-14.00 hod

Objednávky:

recepcia: 053 44 123 20