Protézy

Mobilita je jedným z kritérií pre kvalitný život, čo platí v každom veku. Zvláštnu skupinu tvoria ľudia po amputácii dolnej alebo hornej končatiny, ktorí majú rôzne požiadavky na vlastnosti svojej budúcej protézy. Aj keď je strata končatiny traumatizujúca udalosť po stránke fyzickej, psychickej a sociálnej, moderná protetika ponúka technológie, ktoré uspokoja požiadavky na aktivitu aj najnáročnejšieho pacienta. Spoločnosť Ortokomplet ponúka všetky dostupné protetické riešenia na trhu a pacientom ponúka široký sortiment materiálov ktoré zabezpečujú ich komfort a spokojnosť. Najlepšie možné protetické riešenie sa vytvorí len v súčinnosti lekára, ortopedického technika a rehabilitačných pracovníkov. Ortokomplet dbá na medziodborovú spoluprácu a individuálny prístup ku každému pacientovi.

Protézy dolných končatín

Privykacie

Kód pomôcky: I10041

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1x
Po reamputácii znova: 1x

, Protézy
Protézy dolných končatín

Prvé definitívne

Kód pomôcky: I10042

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1x
Po reamputácii znova: 1x

, Protézy
Protézy dolných končatín

Štandardné endoskeletárne, opakované definitívne

Kód pomôcky: I10043

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 5 rokov

, Protézy
Protézy dolných končatín

Špeciálne

Kód pomôcky: I10045

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

1 kus, 1x za 5 rokov

, Protézy
Protézy dolných končatín

Štandardné exoskeletárne, opakované definitívne

Kód pomôcky: I10044

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 3 roky

, Protézy
Protézy dolných končatín individuálne, u poistencov do 18 rokov

Kód pomôcky: I10046

1 kus – 2x za rok

Úpravy individuálnych protéz dolných končatín

Kód pomôcky: I10047

Každá pomôcka 2x za rok

Opravy individuálnych protéz dolných končatín

Kód pomôcky: I10048

Každá pomôcka 1x za rok

Protézy horných končatín

Privykacie

Kód pomôcky: I10049

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1x
Po reamputácii znova: 1x

, Protézy
Protézy horných končatín

Prvé definitívne vyhotovenie

Kód pomôcky: I10050

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1x
Po reamputácii znova: 1x

, Protézy
Protézy horných končatín

Opakované endoskeletárne vyhotovenie

Kód pomôcky: I10051

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 5 rokov

, Protézy
Protézy horných končatín

Opakované definitívne – exoskeletárne vyhotovenie

Kód pomôcky: I10052

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 3 roky

, Protézy
Protézy horných končatín

Špeciálne vyhotovenie

Kód pomôcky: I10053

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 5 rokov

, Protézy
Protézy horných končatín

Pacienti do 18 rokov – opakované definitívne vyhotovenie

Kód pomôcky: I10054

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

1 kus 2x za rok

, Protézy
Protézy horných končatín

S vonkajším zdrojom energie

Kód pomôcky: I10055

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 5 rokov

, Protézy
Úpravy individuálnych protéz horných končatín

Kód pomôcky: I10056

Každá pomôcka 2x za rok

Opravy individuálnych protéz horných končatín

Kód pomôcky: I10057

Každá pomôcka 1x za rok

Protézy

Mobilita je jedným z kritérií pre kvalitný život, čo platí v každom veku. Zvláštnu skupinu tvoria ľudia po amputácii dolnej alebo hornej končatiny, ktorí majú rôzne požiadavky na vlastnosti svojej budúcej protézy. Aj keď je strata končatiny traumatizujúca udalosť po stránke fyzickej, psychickej a sociálnej, moderná protetika ponúka technológie, ktoré uspokoja požiadavky na aktivitu aj najnáročnejšieho pacienta. Spoločnosť Ortokomplet ponúka všetky dostupné protetické riešenia na trhu a pacientom ponúka široký sortiment materiálov ktoré zabezpečujú ich komfort a spokojnosť. Najlepšie možné protetické riešenie sa vytvorí len v súčinnosti lekára, ortopedického technika a rehabilitačných pracovníkov. Ortokomplet dbá na medziodborovú spoluprácu a individuálny prístup ku každému pacientovi.

Protézy dolných končatín

Privykacie

Kód pomôcky: I10041

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1x
Po reamputácii znova: 1x

, Protézy
Protézy dolných končatín

Prvé definitívne

Kód pomôcky: I10042

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1x
Po reamputácii znova: 1x

, Protézy
Protézy dolných končatín

Štandardné endoskeletárne, opakované definitívne

Kód pomôcky: I10043

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 5 rokov

, Protézy
Protézy dolných končatín

Špeciálne

Kód pomôcky: I10045

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

1 kus, 1x za 5 rokov

, Protézy
Protézy dolných končatín

Štandardné exoskeletárne, opakované definitívne

Kód pomôcky: I10044

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 3 roky

, Protézy
Protézy dolných končatín individuálne, u poistencov do 18 rokov

Kód pomôcky: I10046

1 kus – 2x za rok

Úpravy individuálnych protéz dolných končatín

Kód pomôcky: I10047

Každá pomôcka 2x za rok

Opravy individuálnych protéz dolných končatín

Kód pomôcky: I10048

Každá pomôcka 2x za rok

Protézy horných končatín

Privykacie

Kód pomôcky: I10049

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1x
Po reamputácii znova: 1x

, Protézy
Protézy horných končatín

Prvé definitívne vyhotovenie

Kód pomôcky: I10050

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1x
Po reamputácii znova: 1x

, Protézy
Protézy horných končatín

Opakované endoskeletárne vyhotovenie

Kód pomôcky: I10051

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 5 rokov

, Protézy
Protézy horných končatín

Opakované definitívne – exoskeletárne vyhotovenie

Kód pomôcky: I10052

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 3 roky

, Protézy
Protézy horných končatín

Špeciálne vyhotovenie

Kód pomôcky: I10053

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 5 rokov

, Protézy
Protézy horných končatín

Pacienti do 18 rokov – opakované definitívne vyhotovenie

Kód pomôcky: I10054

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

1 kus 2x za rok

, Protézy
Protézy horných končatín

S vonkajším zdrojom energie

Kód pomôcky: I10055

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 1 kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta – 1x za 5 rokov

, Protézy
Úpravy individuálnych protéz horných končatín

Kód pomôcky: I10056

Každá pomôcka 2x za rok

Opravy individuálnych protéz horných končatín

Kód pomôcky: I10057

Každá pomôcka 1x za rok