Individuálna obuv

Ortopedická obuv individuálna jednoduchá

Kód pomôcky: I10001

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 2x ročne Spoluúčasť pacienta: minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 eur. Predpisujúci lekár: ORT RHB CHI TRA OPR Druhy obuvi: podľa predpisu lekára, katalógu, alebo ponuky ortopedického technika / letná, celoročná, zimná

Funkcia:
Na predpísanie jednoduchej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • udržanie päty v kolmom postavení
 • usmernenie nohy do pronačného, alebo supinačného postavenia
 • odľahčenie nášľapu elastickou stielkou
 • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín do 2cm

Indikácia:
Na predpísanie jednoduchej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • priečne plochá noha
 • pozdĺžne plochá noha / III.st. podľa Godunova
 • plocho vbočená noha kontrahovaná
 • vbočený palec do 45°
 • stuhnutý bolestivý palec
 • kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je 45° až 9°
 • skrížené prsty
 • prídatné kôstky na nohe, alebo kostnaté výrastky väčšieho rozsahu
 • rozsiahla bolestivá pätná ostroha
 • dvojitá pätná ostroha veľkého rozsahu
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny do 2cm
 • nesebestačnosť pri obúvaní, napríklad pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, keď možno poskytnúť obuv s osobitnou úpravou na zjednodušenie obúvania
Ortopedická obuv individuálna zložitá

Kód pomôcky: I10002

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 2x ročne Spoluúčasť pacienta: minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 eur. Predpisujúci lekár: ORT RHB CHI TRA OPR Druhy obuvi: podľa predpisu lekára, katalógu, alebo ponuky ortopedického technika / letná, celoročná, zimná

Funkcia:
Na predpísanie zložitej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • udržanie päty v kolmom postavení
 • usmernenie nohy do pronačného, alebo supinačného postavenia
 • odľahčenie nášľapu elastickou stielkou
 • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín od 2,1 do 5 cm

Indikácia:

Na predpísanie zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • priečne plochá noha fixovaná
 • pozdĺžne plochá noha / IV.stupňa podľa Godunova
 • plocho vbočená noha fixovaná
 • vbočený palec ak presahuje uhol 45°
 • kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je väčšia ako 90°
 • skrížené prsty veľkého rozsahu s trofickými zmenami
 • prídatné kôstky na nohe, alebo kostné výrastky väčšieho rozsahu s trofickými zmenami
 • dvojitá päta veľkého rozsahu s trofickými zmenami
 • nadpočetný prst na nohe
 • chronické edémy nohy a predkolenia rôznej etiológie
 • čiastočné, alebo úplné ochrnutie dolnej končatiny
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 2,1 – 5cm
 • pooperačné a poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným a štrukturálnym postihnutím
 • stavy po amputáciách prstov bez podstatného narušenia jej statokinetických funkcií
 • artritické a artrotické deformácie nohy a členkového kĺbu
 • nesebestačnosť pri obúvaní, napr. pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, kedy je možné poskytnúť obuv s osobitnou úpravou pre zjednodušené obúvanie
Ortopedická obuv individuálna veľmi zložitá

Kód pomôcky: I10003

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 2x ročne Spoluúčasť pacienta: minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 eur. Predpisujúci lekár: ORT RHB CHI TRA OPR Druhy obuvi: podľa predpisu lekára, katalógu, alebo ponuky ortopedického technika / letná, celoročná, zimná

Funkcia:
Na predpísanie veľmi zložitej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • fixácia nohy v správnom postavení
 • odľahčenie citlivých miest nohy
 • dostatočný priestor pre ťažké deformácie nohy
 • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín od 5,1 do 8 cm

Indikácia:

Na predpísanie veľmi zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú poškodenia s veľkými deformitami. Pre túto obuv je nevyhnutná vlastná stavba ortopedického kopyta podľa modelu nohy.

Poskytuje sa pri týchto postihnutiach:
deformovaná noha zvislá, kosozvislá, zvislá a vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá, reumatické deformity, diabetické deformity a artrotické deformity veľkého rozsahu s trofickými zmenami, rázštepy, vrodené deformity nohy ťažkého charakteru, stavy po amputáciách všetkých prstov na nohe a po vyšších amputáciách na nohe s ťažkým postihnutím statokinetických funkcií nohy, realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 5,1cm až 8cm

Vzor

D01

Vzor

D02

Vzor

D03

Vzor

D04

Vzor

D05

Vzor

D06

Vzor

D07

Vzor

D08

Vzor

D09

Vzor

D10

Vzor

D11

Vzor

D12

Vzor

D13

Vzor

D14

Vzor

D15

Vzor

D16

Vzor

D17

Vzor

D18

Vzor

P01

Vzor

P02

Vzor

P03

Vzor

P04

Vzor

P05

Vzor

P06

Vzor

P07

Vzor

P08

Vzor

P09

Vzor

P10

Vzor

P11

Vzor

P12

Vzor

P13

Vzor

P14

Vzor

P15

Vzor

P16

Vzor

P17

Vzor

P18

Vzor

P19

Vzor

K01

Vzor

K02

Vzor

K03

Vzor

K04

Vzor

K05

Vzor

K06

Vzor

K07

Vzor

K08

Vzor

K09

Vzor

K10

Vzor

K11

Vzor

K12

Vzor

K13

Vzor

D01

Vzor

D02

Vzor

D03

Vzor

D04

Vzor

D05

Vzor

D06

Vzor

D07

Vzor

D08

Vzor

D09

Vzor

D10

Vzor

D11

Vzor

D12

Vzor

D13

Vzor

D14

Vzor

D15

Vzor

D16

Vzor

D17

Vzor

D18

Vzor

P01

Vzor

P02

Vzor

P03

Vzor

P04

Vzor

P05

Vzor

P06

Vzor

P07

Vzor

P08

Vzor

P09

Vzor

P10

Vzor

P11

Vzor

P12

Vzor

P13

Vzor

P14

Vzor

P15

Vzor

P16

Vzor

P17

Vzor

P18

Vzor

P19

Vzor

K01

Vzor

K02

Vzor

K03

Vzor

K04

Vzor

K05

Vzor

K06

Vzor

K07

Vzor

K08

Vzor

K09

Vzor

K10

Vzor

K11

Vzor

K12

Vzor

K13