Jednoduchá obuv

Ortopedická vložka skladaná s pozdĺžnou a priečnou klenbou

Kód pomôcky: I10001

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 2x ročne Spoluúčasť pacienta: minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 eur. Predpisujúci lekár: ORT RHB CHI TRA OPR Druhy obuvi: podľa predpisu lekára, katalógu, alebo ponuky ortopedického technika / letná, celoročná, zimná

Funkcia:
Na predpísanie jednoduchej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • udržanie päty v kolmom postavení
 • usmernenie nohy do pronačného, alebo supinačného postavenia
 • odľahčenie nášľapu elastickou stielkou
 • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín do 2cm

Indikácia:
Na predpísanie jednoduchej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • priečne plochá noha
 • pozdĺžne plochá noha / III.st. podľa Godunova
 • plocho vbočená noha kontrahovaná
 • vbočený palec do 45°
 • stuhnutý bolestivý palec
 • kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je 45° až 9°
 • skrížené prsty
 • prídatné kôstky na nohe, alebo kostnaté výrastky väčšieho rozsahu
 • rozsiahla bolestivá pätná ostroha
 • dvojitá pätná ostroha veľkého rozsahu
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny do 2cm
 • nesebestačnosť pri obúvaní, napríklad pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, keď možno poskytnúť obuv s osobitnou úpravou na zjednodušenie obúvania

Vzor

DJ01

Vzor

DJ02

Vzor

DJ03

Vzor

DJ04

Vzor

DJ31

Vzor

DJ32

Vzor

DJ33

Vzor

DJ34

Vzor

DJ35

Vzor

DJ36

Vzor

DJ38

Vzor

DJ39

Vzor

DJ40

Vzor

DJ41

Vzor

DJ42

Vzor

DJ61

Vzor

DJ62

Vzor

DJ63

Vzor

DJ64

Vzor

DJ65

Vzor

DJ66

Vzor

PJ01

Vzor

PJ02

Vzor

PJ03

Vzor

PJ31

Vzor

PJ32

Vzor

PJ33

Vzor

PJ34

Vzor

PJ35

Vzor

PJ36

Vzor

PJ37

Vzor

PJ38

Vzor

PJ39

Vzor

PJ40

Vzor

PJ61

Vzor

PJ63

Vzor

PJ62

Vzor

PJ64

Vzor

PJ65

Vzor

RJ01

Vzor

RJ02

Vzor

RJ02

Vzor

RJ03

Vzor

RJ04

Vzor

RJ05

Vzor

RJ06

Vzor

RJ07

Vzor

RJ08

Vzor

RJ31

Vzor

RJ32

Vzor

RJ33

Vzor

RJ34

Vzor

RJ35

Vzor

RJ36

Vzor

DJ01

Vzor

DJ02

Vzor

DJ03

Vzor

DJ04

Vzor

DJ31

Vzor

DJ32

Vzor

DJ33

Vzor

DJ34

Vzor

DJ35

Vzor

DJ36

Vzor

DJ38

Vzor

DJ39

Vzor

DJ40

Vzor

DJ41

Vzor

DJ42

Vzor

DJ61

Vzor

DJ62

Vzor

DJ63

Vzor

DJ64

Vzor

DJ65

Vzor

DJ66

Vzor

PJ01

Vzor

PJ02

Vzor

PJ03

Vzor

PJ31

Vzor

PJ32

Vzor

PJ33

Vzor

PJ34

Vzor

PJ35

Vzor

PJ36

Vzor

PJ37

Vzor

PJ38

Vzor

PJ39

Vzor

PJ40

Vzor

PJ61

Vzor

PJ63

Vzor

PJ62

Vzor

PJ64

Vzor

PJ65

Vzor

RJ01

Vzor

RJ02

Vzor

RJ02

Vzor

RJ03

Vzor

RJ04

Vzor

RJ05

Vzor

RJ06

Vzor

RJ07

Vzor

RJ08

Vzor

RJ31

Vzor

RJ32

Vzor

RJ33

Vzor

RJ34

Vzor

RJ35

Vzor

RJ36