Ortopedická obuv individuálna jednoduchá

Kód pomôcky: I10001

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 2x ročne Spoluúčasť pacienta: minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 eur. Predpisujúci lekár: ORT RHB CHI TRA OPR Druhy obuvi: podľa predpisu lekára, katalógu, alebo ponuky ortopedického technika / letná, celoročná, zimná

Funkcia:
Na predpísanie jednoduchej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • udržanie päty v kolmom postavení
 • usmernenie nohy do pronačného, alebo supinačného postavenia
 • odľahčenie nášľapu elastickou stielkou
 • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín do 2cm

Indikácia:
Na predpísanie jednoduchej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • priečne plochá noha
 • pozdĺžne plochá noha / III.st. podľa Godunova
 • plocho vbočená noha kontrahovaná
 • vbočený palec do 45°
 • stuhnutý bolestivý palec
 • kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je 45° až 9°
 • skrížené prsty
 • prídatné kôstky na nohe, alebo kostnaté výrastky väčšieho rozsahu
 • rozsiahla bolestivá pätná ostroha
 • dvojitá pätná ostroha veľkého rozsahu
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny do 2cm
 • nesebestačnosť pri obúvaní, napríklad pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, keď možno poskytnúť obuv s osobitnou úpravou na zjednodušenie obúvania
Ortopedická obuv individuálna zložitá

Kód pomôcky: I10002

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 2x ročne Spoluúčasť pacienta: minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 eur. Predpisujúci lekár: ORT RHB CHI TRA OPR Druhy obuvi: podľa predpisu lekára, katalógu, alebo ponuky ortopedického technika / letná, celoročná, zimná

Funkcia:
Na predpísanie zložitej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • udržanie päty v kolmom postavení
 • usmernenie nohy do pronačného, alebo supinačného postavenia
 • odľahčenie nášľapu elastickou stielkou
 • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín od 2,1 do 5 cm

Indikácia:

Na predpísanie zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • priečne plochá noha fixovaná
 • pozdĺžne plochá noha / IV.stupňa podľa Godunova
 • plocho vbočená noha fixovaná
 • vbočený palec ak presahuje uhol 45°
 • kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je väčšia ako 90°
 • skrížené prsty veľkého rozsahu s trofickými zmenami
 • prídatné kôstky na nohe, alebo kostné výrastky väčšieho rozsahu s trofickými zmenami
 • dvojitá päta veľkého rozsahu s trofickými zmenami
 • nadpočetný prst na nohe
 • chronické edémy nohy a predkolenia rôznej etiológie
 • čiastočné, alebo úplné ochrnutie dolnej končatiny
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 2,1 – 5cm
 • pooperačné a poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným a štrukturálnym postihnutím
 • stavy po amputáciách prstov bez podstatného narušenia jej statokinetických funkcií
 • artritické a artrotické deformácie nohy a členkového kĺbu
 • nesebestačnosť pri obúvaní, napr. pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, kedy je možné poskytnúť obuv s osobitnou úpravou pre zjednodušené obúvanie
Ortopedická obuv individuálna veľmi zložitá

Kód pomôcky: I10003

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Úhrada poisťovňou: 2x ročne Spoluúčasť pacienta: minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 eur. Predpisujúci lekár: ORT RHB CHI TRA OPR Druhy obuvi: podľa predpisu lekára, katalógu, alebo ponuky ortopedického technika / letná, celoročná, zimná

Funkcia:
Na predpísanie veľmi zložitej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • fixácia nohy v správnom postavení
 • odľahčenie citlivých miest nohy
 • dostatočný priestor pre ťažké deformácie nohy
 • vyrovnanie dĺžky nohy pri skráteninách dolných končatín od 5,1 do 8 cm

Indikácia:

Na predpísanie veľmi zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú poškodenia s veľkými deformitami. Pre túto obuv je nevyhnutná vlastná stavba ortopedického kopyta podľa modelu nohy.

Poskytuje sa pri týchto postihnutiach:
deformovaná noha zvislá, kosozvislá, zvislá a vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá, reumatické deformity, diabetické deformity a artrotické deformity veľkého rozsahu s trofickými zmenami, rázštepy, vrodené deformity nohy ťažkého charakteru, stavy po amputáciách všetkých prstov na nohe a po vyšších amputáciách na nohe s ťažkým postihnutím statokinetických funkcií nohy, realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 5,1cm až 8cm

Vzor

D01
, Individuálna obuv

Vzor

D02
, Individuálna obuv

Vzor

D03
, Individuálna obuv

Vzor

D04
, Individuálna obuv

Vzor

D05
, Individuálna obuv

Vzor

D06
, Individuálna obuv

Vzor

D07
, Individuálna obuv

Vzor

D08
, Individuálna obuv

Vzor

D09
, Individuálna obuv

Vzor

D10
, Individuálna obuv

Vzor

D11
, Individuálna obuv

Vzor

D12
, Individuálna obuv

Vzor

D13
, Individuálna obuv

Vzor

D14
, Individuálna obuv

Vzor

D15
, Individuálna obuv

Vzor

D16
, Individuálna obuv

Vzor

D17
, Individuálna obuv

Vzor

D18
, Individuálna obuv

Vzor

P01
, Individuálna obuv

Vzor

P02
, Individuálna obuv

Vzor

P03
, Individuálna obuv

Vzor

P04
, Individuálna obuv

Vzor

P05
, Individuálna obuv

Vzor

P06
, Individuálna obuv

Vzor

P07
, Individuálna obuv

Vzor

P08
, Individuálna obuv

Vzor

P09
, Individuálna obuv

Vzor

P10
, Individuálna obuv

Vzor

P11
, Individuálna obuv

Vzor

P12
, Individuálna obuv

Vzor

P13
, Individuálna obuv

Vzor

P14
, Individuálna obuv

Vzor

P15
, Individuálna obuv

Vzor

P16
, Individuálna obuv

Vzor

P17
, Individuálna obuv

Vzor

P18
, Individuálna obuv

Vzor

P19
, Individuálna obuv

Vzor

K01
, Individuálna obuv

Vzor

K02
, Individuálna obuv

Vzor

K03
, Individuálna obuv

Vzor

K04
, Individuálna obuv

Vzor

K05
, Individuálna obuv

Vzor

K06
, Individuálna obuv

Vzor

K07
, Individuálna obuv

Vzor

K08
, Individuálna obuv

Vzor

K09
, Individuálna obuv

Vzor

K10
, Individuálna obuv

Vzor

K11
, Individuálna obuv

Vzor

K12
, Individuálna obuv

Vzor

K13
, Individuálna obuv

Vzor

D01
, Individuálna obuv

Vzor

D02
, Individuálna obuv

Vzor

D03
, Individuálna obuv

Vzor

D04
, Individuálna obuv

Vzor

D05
, Individuálna obuv

Vzor

D06
, Individuálna obuv

Vzor

D07
, Individuálna obuv

Vzor

D08
, Individuálna obuv

Vzor

D09
, Individuálna obuv

Vzor

D10
, Individuálna obuv

Vzor

D11
, Individuálna obuv

Vzor

D12
, Individuálna obuv

Vzor

D13
, Individuálna obuv

Vzor

D14
, Individuálna obuv

Vzor

D15
, Individuálna obuv

Vzor

D16
, Individuálna obuv

Vzor

D17
, Individuálna obuv

Vzor

D18
, Individuálna obuv

Vzor

P01
, Individuálna obuv

Vzor

P02
, Individuálna obuv

Vzor

P03
, Individuálna obuv

Vzor

P04
, Individuálna obuv

Vzor

P05
, Individuálna obuv

Vzor

P06
, Individuálna obuv

Vzor

P07
, Individuálna obuv

Vzor

P08
, Individuálna obuv

Vzor

P09
, Individuálna obuv

Vzor

P10
, Individuálna obuv

Vzor

P11
, Individuálna obuv

Vzor

P12
, Individuálna obuv

Vzor

P13
, Individuálna obuv

Vzor

P14
, Individuálna obuv

Vzor

P15
, Individuálna obuv

Vzor

P16
, Individuálna obuv

Vzor

P17
, Individuálna obuv

Vzor

P18
, Individuálna obuv

Vzor

P19
, Individuálna obuv

Vzor

K01
, Individuálna obuv

Vzor

K02
, Individuálna obuv

Vzor

K03
, Individuálna obuv

Vzor

K04
, Individuálna obuv

Vzor

K05
, Individuálna obuv

Vzor

K06
, Individuálna obuv

Vzor

K07
, Individuálna obuv

Vzor

K08
, Individuálna obuv

Vzor

K09
, Individuálna obuv

Vzor

K10
, Individuálna obuv

Vzor

K11
, Individuálna obuv

Vzor

K12
, Individuálna obuv

Vzor

K13
, Individuálna obuv