Orotpedická obuv individuálna polotovarová, pooperačná

Kód pomôcky: I10000

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR
, Polotovarová obuv

Funkcia:

 • podpora pozdĺžnej a priečnej klenby nohy
 • prevencia

Indikácia:

 • diabetická noha
 • stavy po operáciách nôh
 • priečne plochá noha
 • pozdĺžne plochá noha

Vzor

001
, Polotovarová obuv

Vzor

002
, Polotovarová obuv

Vzor

003
, Polotovarová obuv

Vzor

004
, Polotovarová obuv