Polotovarová obuv

Orotpedická obuv individuálna polotovarová, pooperačná

Kód pomôcky: I10000

Predpisujúci lekár:

 • ORT
 • RHB
 • CHI
 • TRA
 • OPR

Funkcia:

 • podpora pozdĺžnej a priečnej klenby nohy
 • prevencia

Indikácia:

 • diabetická noha
 • stavy po operáciách nôh
 • priečne plochá noha
 • pozdĺžne plochá noha

Vzor

001

Vzor

002

Vzor

003

Vzor

004